Visual Basic 2015 Voorbeelden Microsoft Visual Studio 2015
Home  |  Visual Studio  |  Microsoft Developer Network  |  Nieuws Feed

Visual Basic 2015 Voorbeelden

Dit artikel is gepubliceerd op woensdag 13 mei 2015 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Leer programmeren in Visual Basic aan de hand van 947 Visual Basic broncode voorbeelden, oefeningen en oplossingen verdeeld over 292 onderwerpen en 35 hoofdstukken
Bij elk onderwerp is aangegeven of er voorbeelden in voorkomen die enkel werken met Visual Basic 2015 (14.0), Visual Basic 2012 (11.0) of Visual Basic 2010 (10.0).
Download en installeer de gratis Visual Studio Express 2013 voor Windows Desktop of de Visual Studio 2015 Community Edition als je de voorbeelden wenst uit te voeren.

35. Nieuw in Visual Basic 2015 (14.0)

  2015  nieuw
  2015  nieuw
  2015  nieuw
  2015  nieuw
  2015  nieuw
  2015  nieuw
  2015  nieuw
  2015  nieuw
  2015  nieuw
  2015  nieuw
  2015  nieuw
  2015  nieuw
  2015  nieuw
  2015  nieuw1. Inleiding op Visual Basic

  2010
  2010
  2010
  2010

2. Basisstructuren van Algoritmes

  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010

3. Boolean Datatype en Booleaanse Logica

  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010

4. Operatoren

  2010
  2010
  2010
  2010
  2010

5. Alfanumerieke en Numerieke Datatypes

  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010

6. Constanten

  2010

7. Arrays

  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010

8. Procedures en Functies

  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010

9. Object Oriented Programming

  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2012
  2010
  2010
  2010

10. Tekst Inlezen Van of Schrijven Naar een Bestand

  2010
  2010
  2010

11. Static Typing en Dynamic Binding

  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010

12. Shared Members

  2010

13. Value en Reference Types

  2010
  2010
  2010
  2010
  2010

14. Type Semantics, Conversie en Casting

  2010
  2010
  2010
  2010
  2012
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010

15. Structured Exception Handling

  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010

16. Werken met het String Datatype

  2010
  2010
  2010
  2010
  2010

17. Enumeraties

  2010
  2010

18. Namespaces, Imports en Access Modifiers

  2010
  2010
  2012
  2010
  2010

19. Partial Namespaces, Classes en Methods

  2010
  2010

20. Abstracte Basis Klassen

  2010
  2010
  2010

21. Interfacing

  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010

22. Collecties en Interfaces

  2010
  2012
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010

23. Collecties, Interfaces en Genericiteit

  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010

24. Delegates, Events en Lambda-Expressies

  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010

25. Attributen

  2010
  2010

26. LINQ

  2010
  2010
  2010
  2012

27. FCL en de My Namespace

  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010

28. Reguliere Expressies

  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010

29. XML in Visual Basic

  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010

30. XML Schema Validatie

  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010

31. XML Transformatie

  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010

32. Instrumenting Applications

  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010

33. Referentie en Conceptuele Documentatie

  2010
  2010
  2010

34. Design Patterns

  2010
  2010
  2010
  2010
  2010
  2010

Visual Studio Projecten en Solutions

Vooraleer we van start gaan met Visual Studio moeten we eerst enkele aspecten uit de IDE ("Integrated Development Environment") verklaren.

Om een applicatie op te bouwen hebben we een project nodig.  Een project is een technologische eenheid die deel uitmaakt van het te ontwikkelen systeem.  Verschillende soorten van projecten kunnen met Visual Studio gecreëerd worden, enkele veelgebruikte zijn : console, Windows Forms Applicaties, WPF Applicaties, Console Applicaties, Silverlight Applicaties, Metro Style Applicaties en ASP.NET Web Applicaties.

Een solution is de gehele oplossing voor een bepaald probleem, of de verzameling en configuratie van alle onderdelen (als projecten) die deel uit maken van het te ontwikkelen systeem.  Zo'n solution bestaat uit één of meerder projecten.

Console & Windows Applicaties

Op deze website worden vooral Console Applications gebruikt om de voorbeelden duidelijk en eenvoudig te houden.
Dit soort van applicaties heeft beperkte mogelijkheden voor invoer en uitvoer, en zijn vooral bedoeld voor het creëren van opdrachtregel programma's.

Andere types van projecten, zoals Window Forms Applicaties, hebben een meer uitgebreide GUI ("Graphical User Interface"), maar zijn een stuk moeilijker om op te stellen.

Modules en Klassen

Modules of klassen worden gebruikt als codeblokken waarin we onze broncode plaatsen.
Een klasse wordt gebruikt om objecten te definiëren.

Uitvoeren van de Voorbeelden van deze Website

Nadat Visual Studio geïnstalleerd is, dien je doorgaans een Console applicatie of Windows Forms applicatie te creëren.

Aan deze applicatie kunnen de broncode documenten, die van deze website gedownload werden, worden toegevoegd.  Je kan dit doen door te kiezen voor de optie "Add Existing Item ...", in de "Project" menuoptie.  In het venster dat verschijnt kan je alle broncode documenten selecteren die je wenst uit te voeren.

Indien je nu meerdere modules (of klassen) in het project staan hebt, hoef je aan het project (de Console of Windows Forms Applicatie) enkel nog aan te geven met welke module (of klasse) wordt gestart.  Dit startup object kan worden ingesteld in de project-eigenschappen.  In Visual Studio kan je deze eigenschappen bereiken door de kiezen voor "<naam-van-het-project> Properties ..." in het menu "Project".  Op het "Application" tabblad, in de "Startup object" optie, kies je de naam van de module (of klasse) uit die je wenst uit te voeren.

Dit artikel is gepubliceerd op woensdag 13 mei 2015 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.